Underhållning

MusikMusik FilmFilm Vad är underhållning? Vad är egentligen underhållning? I begreppet underhållning ingår allt från finkultur som opera till sport. Så gott som alla människor tycker om att titta på underhållning. Underhållning Begreppet underhållning är mycket brett. Vanligtvis så brukar man tänka på film, tv-serier,