myvingren.se

Vi lever i en tid då tristess har utvecklats till något som är förbjudet. Idag är tillgängligheten på tillfredsställelse enorm och det går i princip att ta reda på allting med ett par klick. Det här har fött en slags onaturlig bekvämlighet där sådant som tidigare tillhörde vardagen inte längre existerar på kartan. Det kan inte stickas under stol med det faktum att nöje är någonting alla förespråkar. Detta segregeras dock i den mening att gemene mans syn på det hela ser tämligen varierande ut samt att uppskattningen i stort sett försvunnit.

Förtjänad uppmärksamhet

Underhållning är ett begrepp svårt att ge en entydig definition på. Detta eftersom människor förhåller sig så olika samt att synen på vad som är underhållning kraftigt varierar. Det går inte att sätta ett likhetstecken mellan underhållning och ett annat ord. Det är trots allt präglat av en positiv stämpel där inte sällan skratt, glädje, festlighet och tillställningar ingår. Det kantas lika mycket av musik, sport, spel och andra aktiviteter. Det kan både röra sig om någonting personen i fråga själv utövar alternativt tar del av genom media eller dylikt.

Hand i hand med underhållning går ibland också någon form av alkoholintag. Det här är en ständigt aktuell diskussion där hänsyn behöver tas till såväl aktivitet som lämplighet. Med underhållning följer ansvar där en flaska Amarone lämpar sig bättre i vissa fall än andra.

(O)mätbart

Underhållning har på ett eller annat sätt existerat sedan människan tog sina första steg. Den har uppenbarat sig i olika former och på en mängd olika plattformar. Det är ganska fascinerande att det som tidigare förenade människor istället gått motsatt väg tillmötes. Idag utspelar sig största delen av världens underhållning på den digitala scenen. Det här medför att den sociala kontakten människor emellan begränsas och den där känslan av att tillsammans uppleva någonting håller mer eller mindre på att suddas ut.

Det gäller att hitta en balans där underhållning ska få vara just underhållning och ingenting annat.