myvingren.se

De allra flesta företagare vill veta hur medarbetarna mår. Det är av stor vikt för alla inblandade att medarbetarna trivs på arbetet. Samtal mellan arbetsgivare och medarbetare förekommer ofta regelbundet för avstämning om trivsel, framgång, vilja att gå vidare med mera. Det finns också andra vägar att gå, vilket kan vara mycket smidigt och bli ett komplement till samtalen.

Att göra en medarbetarundersökning är en mycket god idé för att få fram olika mätningar och kunna se vad som kan förbättras. Det finns bra hjälp att få kring en medarbetarundersökning och det kan för många medarbetare vara enklare att fylla i en enkät och att vara helt ärliga i sina svar.

Det går att utforma undersökningen som en app, vilket de allra flesta använder sig av i dag. När pandemin slog till och många arbetsplatser kunde erbjuda sin personal att arbeta hemifrån och möten med mera började hållas online, då blev det en slags gemenskap. Att få till en underhållande enkät som medarbetarna ska svara på kan få en än bättre respons. Att locka fram leenden hos medarbetarna kan bara ge en win-win-situation samtidigt som svaren ger en god vägledning framåt för företaget.

En marknadsundersökning kan på många vis vara underhållande för alla. Det vet de som då och då svarar när någon hör av sig via telefonen, mail och ibland ute på stan. Frågeställningarna i sig kan vara roande beroende på ämnet och hur de framställs. Svarsalternativen är ofta självklara för var och en som svarar på undersökningen. Det finns ofta en morot som gör att många svarar på marknadsundersökningar. Det i sig kan vara underhållning i form av en biobiljett eller motsvarande hos någon streamingtjänst med diverse utbud i underhållningssyfte. Det är också ett sätt företagen kan gå till väga på för att få alla sina medarbetare att svara på medarbetarundersökningen som ska ge god information tillbaka.

Att sedan bearbeta datan som kommer från svaren ger en god bild av hur medarbetarna mår och trivs med sitt arbete. Det kan också komma in tips på förbättringar lättare när personalen får fundera lite framför appen. Det bästa är att det går att göra på så många olika sätt när det kommer till utformningen och upplägget. Det är många företag med mera i olika storlekar som använder sig av det plattformsstyrda verktyget numera. Det finns dessutom fin hjälp att få vid frågor angående verktyget. Det är lätt att ta kontakt via kundtjänst, mail och telefon för rådgivning.

Så om det är så att medarbetarna fortfarande arbetar mycket hemifrån så kan en undersökning bli ett trevligt och underhållande avbrott tills alla är samlade tillsammans igen.